Ǵ¹

       ѷ ҹҹ͹䢢͵ŧҹͧҧѷ ͷҹ㹹ºµҧ  㹡ԡâͧҧѷ 

ôҹ͹䢵ҧ  ҹҹҹ¤ͺͺѴѧ͹ǻ ¡͡纹㹷ءԸ ҹѺ͹䢡ҹҧ  ҹ ҷҹöѺ͹䢡ҹ سա§纹 

      1.纹äͺͧдԹºѷ ѷ ԷԷзӡ¡ԡҧسѵԢͧ纹 ֧ èӡѴ , , ӹǹöҹ ػóѺҹ纹 ͹䢵ҧ  㹡ҹҹ Ѻҹءҹ ֧ػзءҹͧ纹ͧشҧ  ǹ˹觢ͧ绹 

      2. เครื่องมือต่าง ๆ ท่านยอมรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องมือและจัดการกับการใช้งานเว็ปนี้เช่น โทรศัพท์ , เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การอ่านที่จำเป็นในการเข้าใช้งานและการใช้เว็บนี้ รวมถึงยอมรับในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งาน 

      3. ข้อห้ามต่าง ๆ ในการใช้งาน 

      ก. ท่านยอมรับการใช้เว็บนี้ตามที่เงื่อนไข กฏเกณฑ์ และตามที่กฏหมายกำหนดไว้ ท่านไม่สามารถลงข้อความหรือเนื้อหา หรือ ส่งผ่านส่วนใด ๆ ในเว็บนี้ซึ่งเป็น (1) การละเมิดกฏข้อบังคับ , การทำลายหรือการเข้ามาแทรกแซงด้วยวิธีใด ๆ ในสิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้งานทุกท่าน (2) ส่งผ่าน, รวมรวม หรือส่งไวรัสหรือทำความเสียหายอื่นใดก็ตามอันเป็นการคุกคาม หรือการทำลายข้อมูลต่าง ๆ (3) คุกคามหรือแทรกแซงระบบรักษาความปลอดภัย หรือเป็นสาเหตุของความเสียหายอื่น ๆ มายังเว็บ หรือการบริการต่าง ๆ , อุปกรณ์ต่าง ๆ, เครื่องมือด้านระบบการให้บริการ, บัญชีผู้ใช้งานต่าง ๆ, รหัสผ่านต่าง ๆ, server ต่าง ๆ หรือเครือข่ายในการเชื่อมต่อหรือสามารถเข้ามาใช้งานผ่านเว็บ ; ( 4) ละเมิดเงื่อนไข กฏเกณฑ์, คุกคาม, นำไปใช้ในทางที่ผิด, หมิ่นประมาท, ละเมิดการใช้งานส่วนบุคคลหรือสิทธิตามที่กฏหมายกำหนด, คำพูดหรือข้อความหยาบคาย, ลามก, ดูหมิ่นหรือด้วยวัตถุประสงค์ในทางอื่นใดที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือ (5) ส่งเสริมการกระทำผิดต่อเงื่อนไขข้อตกลงและกฏหมาย, ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหรือทำการฝ่าฝืนเงื่อนไข กฏเกณฑ์ กฏหมาย โดยไม่ได่รับการอนุญาตจากบริษัท ห้ามลงข้อความเนื้อหา หรือส่งผ่านข้อความหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บนี้อันเป็นการละเมิดเงื่อนไข กฏเกณฑ์ กฏหมาย ซึ่งรวมถึงการโฆษณาหรือทำการเชิญชวนเพื่อมุ่งหวังในด้านการขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ห้ามใช้เว็บนี้เพื่อการโฆษณาหรือแอบอ้างในทางแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การเชิญชวนผู้ใช้ให้มาเป็นผู้ลงนามในบริการข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นจะได้รับการพิจารณาตามกฏเกณฑ์หรือข้อบังคับหรือกฏหมายซึ่งอยู่นอกจากการใช้งานตามปกติหรือเพื่อความบันเทิงที่ตามได้ระบุไว้เท่านั้น 

      ข. นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่าจะไม่ (1) ใช้หรือพยายามใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของบุคคลอื่น หรือใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ (2) เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ในบางหน้า ซึ่งท่านไม่ได้รับสิทธิในการเข้าใช้งาน (3) พยายามดัดแปลง , แก้ไข, รวบรวม, เผยแพร่, นำไปใช้หรือด้วยวิธิการใดก็ตามเพื่อพยายามใช้ข้อมูล, เนื้อหาหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับจากเวปนี้ไปในทางอื่นตามที่ได้ระบุไว้ ท่านต้องยอมรับว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องปฏิบัติามและเคารพต่อกฏหมายและการลงโทษตามกฏหมายที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และสิทธิของสำนักพิมพ์, ผู้แต่ง และกฏหมายลิขสิทธิ์ต่าง ๆ โดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ท่านยอมรับว่าจะไม่นำข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ในเวปนี้ไปใช้ในทางที่ไม่ควรเช่นการรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตนในเชิงพาณิชย์ รวมถึงไม่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางพาณิชย์ จากการเข้าใช้งานเว็ปไซต์นี้ 

      ค. ทางบริษัทฯ ผู้จัดทำเว็ปนี้ขอสงวนสิทธิ์ด้านอุปกรณ์ , เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อความ ซอร์ฟแวร์ ภาพถ่าย วิดีโอ กราฟฟิค เพลงและสื่อ (“ ทุกส่วนประกอบที่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ขึ้นเป็นเว็ป) และเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็ปนี้ภายใต้กฏหมายแห่งประเทศไทย ห้ามไม่ให้ทำการแก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย แสดงหรือนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์เช่น นำไปเพื่อขาย คัดลอกเพื่อนำไปจำหน่ายหรือในทางอื่น ๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับสิทธิจากบริษัท ห้ามไม่ให้ทำการคัดลอก ทำสำเนาส่วนประกอบต่าง ๆ หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นอันเป็นการละเมิดเงื่อนไข กฏเกณฑ์ และกฏหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ได้รับสิทธิให้ทำการคัดลอก แจกจ่ายหรือเผยแพร่ ห้ามไม่ให้นำข้อมูลที่ได้รับไปทำการแก้ไขหรือลบข้อความใด ๆ ก็ตาม ซึ่งได้มีแจ้งไว้ตามกฏและข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านรับทราบว่าท่านไม่มีสิทธิ์ในด้านการค้า เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นตามกฏหมาย นอกจากใช้เพื่อความบันเทิงและความรู้ส่วนบุคคลเท่านั้น และบริษัทฯ ขอให้ทุกท่านยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏเกณฑ์ และกฏหมายต่าง ๆ ด้านการใช้งานเว็ปและบริการต่าง ๆ ของเว็ป ตามกฏหมาย และห้ามทำการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กฏหมายระบุไว้ชัดเจนและตามเงื่อนไข กฏเกณฑืด้านการใช้งานที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น 

      ง. ห้ามทำการอัพโหลด , โพสท์ข้อความหรือเนื้อหา หรือการกระทำอื่นซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางบริษัทฯ ท่านยอมรับในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำผิดเงื่อนไขและสัญญาการใช้งานตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามกฏหมาย ท่านยอมรับและรับประกันว่าจะใช้งานเว็ปไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของบริษัทฯ กฏหมายของประเทศไทย กฏหมายสากล กฏหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านยอมรับว่าทางบริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข คัดลอก แสดง เผยแพร่ และแจกจ่ายข้อมูลบางอย่างที่ท่านให้ไว้กับเว็ปนี้หาท่านทำการละเมิดเงื่อนไข กฏเกณฑ์ และกฏหมายที่ได้ระบุไว้ ท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย 

      จ. ข้อกำหนดข้างต้นในส่วนที่ 3 ทำขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทสาขา ผู้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเว็ปไซด์และบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้จัดหาและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยบุคคลดังกล่าวมีสิทธิและได้รับผลบังคับทางกฏหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม 

      ฉ. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาและข้อความ ซอร์ฟแวร์ ภาพถ่าย วิดีโอ กราฟฟิค เพลงและสื่อ ( “ ทุกส่วนประกอบที่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ขึ้นเป็นเว็ป) และเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็ปนี้ บนเว็บไซด์นี้ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามมิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ เนื้อหาและข้อความ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือจากบริษัทฯ ผู้ใดละเมิดถือเป็นความผิดตามกฏหมาย 

      ช. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำซอร์ฟแวร์ของบริษัทฯ ไปใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละประเภทของซอร์ฟแวร์ และขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งานซอร์ฟแวร์แต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด ห้ามนำซอร์ฟแวร์ของบริษัทฯ ไปทำการคัดลอก ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ ไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจดหมายจากทางบริษัทฯ ผู้ใดละเมิดถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย