หมวดหมู่ตำราเรียน

  ขั้นตอนที่ 1 สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ โดยเลือกเมนูตามรูปภาพ

  ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบเรียบร้อย สมาชิกสามารถ Shopping เลือกหนังสือที่ต้องการ โดยเลือกเมนู Add to cart เพื่อใส่ตระกร้า หรือ Detail เพื่อดูรายละเอียดหนังสือ ตามรูปภาพ

  ขั้นตอนที่ 3 สมาชิกสามารถเลือกซื้อผ่านในส่วนรายละเอียด โดยเลือกเมนู Add to cart เพื่อใส่ตระกร้า หรือ Send to friend เพื่อนแนะนำหนังสือให้กับเพื่อน หรือ Want เพื่อ List หนังสือที่สมาชิกสนใจ เลือกตามรูปภาพ

  ขั้นตอนที่ 4 สมาชิกสามารถตรวจสอบตระกร้าของท่าน เพื่อดูรายละเอียดหนังสือที่สมาชิกเลือกซื้อและยอดการชำระเงิน หรือทำการแก้ไขรายการที่สมาชิกเลือกซื้อได้ และทำการดำเนินการต่อ ตามรูปภาพ

  ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ของสมาชิกเองในการ และทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน ตามรูปภาพ

  ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือที่สมาชิกเลือกซื้อ และยอดการชำระเงินให้ถูกต้อง ทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน 6 ช่องทางตามความสะดวกของสมาชิกเอง ตามรูปภาพ