หมวดหมู่ตำราเรียน

วิธีชำระเงิน
 
วิธีการชำระเงิน เมื่อซื้อสินค้าผ่านทาง ebookstore.ru.ac.th
วิธีที่ 1 การโอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM
ชื่อบัญชี "ม.ร. eBookstore ศูนย์ e-Learning" ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามคำแหง  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 468-031-3089
 

หากชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร หลังจากที่ท่านโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณามากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการโอนเงินของท่าน ที่ "แจ้งผลการโอนเงิน" ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ หรือ...เพื่อแจ้งผลการโอนเงิน ผ่านทางแฟกซ์ พร้อมหลักฐานใบสั่งซื้อการชำระเงิน มาที่ 02-3108902 หรือ Scan ใบสั่งซื้อหนังสือพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาทาง E-Mail ที่ ruelearning@ru.ac.th ท่านสามารถโทรมายืนยันการชำระเงินได้ที่ 02-3108901 , 02-3108951-4


วิธีที่ 2 บัตรเครดิต (Credit card)
ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยบัตรเครดิต Visa Card / Master Card ของทุกธนาคาร เมื่อท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะทำการ Connect เข้าสู่หน้าของ ธนาคารเพื่อกรอกหมายเลขบัตรเครดิต หากท่านที่ยังไม่ทำการ Verified by Visa (สำหรับ Visa Card) หรือ Master Card (สำหรับ Master Card) จะยังไม่สามารถทำรายการชำระเงิน ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของธนาคารในการรักษาความปลอดภัยของบัตรเครดิต
เมื่อใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตค่ะ ท่านจะต้องทำการสมัครก่อนโดยการสมัคร Verified by Visa และ Master Card Secure Code นี้ ท่านสามารถเข้าไปทำการลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บของธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน หรือติดต่อไปยังธนาคารผู้ออกบัตร

วิธีที่ 3 ออนไลน์ไดเร็คเดบิต (Online Direct Debit)